درخواست همکاری با سالن زیبایی سرمه وسمه

سالن زیبایی و سالن عروس

 در صورت بهره مندی از تخصص های لازم جهت فعالیت در سالن عروس ، سالن آرایش و سالن زیبایی سرمه وسمه ، می توانید با تکمیل فرم زیر نسبت به ارائه رزومه کاری و معرفی تخصص های خود اقدام نمایید .

یک یا چند مورد را انتخاب نمایید.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید